Odstąpienie od umowy

Usługodawca nie świadczy Usług płatnych na rzecz Konsumentów.

KIEDY MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY

Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z nami. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

JAK ODSTĄPIĆ OD UMOWY

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować nas (KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, Szklarnia 6, 11-710 Piecki, biuro@ofertytu.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może odstąpić od umowy, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu strony internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.