Warunki realizacji zamówień

Zamówienia złożone w naszym serwisie internetowym realizujemy w dni robocze, po otrzymaniu płatności. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa o świadczenie Usługi rejestracji Konta Firmowego zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres abonamentowy wskazany w specyfikacji zamówienia i zamieszczony na stronie internetowej Serwisu.

Usługodawca umożliwia jednorazowe i ograniczone czasowo utworzenie nowego, bezpłatnego Konta Firmowego. W celu rozpoczęcia korzystania z okresu testowego, należy wybrać opcję jego zamówienia na etapie rejestracji Konta Firmowego. Do zamówienia stosuje się standardowe warunki rejestracji Konta Firmowego.

Przedmiot korzystania z okresu testowego stanowi bezpłatne i ograniczone czasowo udostępnienie płatnych funkcjonalności Serwisu, z możliwością dowolnego ograniczenia tych funkcjonalności w okresie testowym przez Usługodawcę.

Po upływie okresu testowego, Konto Firmowe zostaje dezaktywowane, a wszelkie wprowadzone przez Użytkownika treści i dane zostają usunięte.